X
تبلیغات
چرا معضل "سپنتا" پدید آمد؟
نوشته های کیقباد بهدین
فرض بگیرید یک دزد خانه شما را مورد غارت قرار می دهد. جلوی در او را می بینید و از او عکس می گیرید. در عکس متوجه می شوید که هفت تیری به کمرش بسته است که نشان پلیس محلی روی آن دیده می‌شود. حال چکار می کنید؟
شکایت به پلیس!!! شکایت به وزارت کشور که امنیت خود وزارت کشور توسط پلیس تامین می شود!! یا شکایت به هر جای دیگری که همه به نحوی با پلیس در ارتباط هستند!!! البته این کارها را با مراجعه و نامه و...  انجام می دهید ولی خودتان هم می دانید به نتیجه‌ای نمی رسد.
دزد دوباره سراغ خانه تان می آید و این بار یک وانت هم می آورد تا با زمان بیشتری وسایل بهتری از خانه تان ببرد. شما این بار چه می کنید؟
مجبور می شوید کمتر از خانه بیرون بروید و بیشتر مراقب خانه باشید ولی نمی توانید همیشه در خانه باشید. 
وقتی بیرون می روید به همسایه می سپارید ولی او به قدری از پلیس می ترسد که هیچ کمکی به شما نمی کند.
بچه های شما که این نابسامانی را می بینند از خانه کوچ می کنند. شما دیگر چکاری می توانید بکنید؟
از جمعیت کمک بگیرید. از جامعه کمک بگیرید. عکس دزد را به همه نشان دهید. با اهالی محل از دزدی ها صحبت کنید و عکس دزد را به آنها نشان دهید. بگذارید همه بدانند دزد کیست. حتی به پلیس خارج از کشورتان عکس را نشان دهید. اگر در هر رسانه ای که می توانید داستان دزدی را شرح دهید، چه می شود؟
شما که دزد همه چیزتان را برده و بچه هایتان را متقاعد کرده کوچ کنند، چه دارید از دست بدهید.
امروز وظیفه تک تک ما این نیست که برای رییس فلان جا و فرمانده بهمان جا نامه بنویسیم که خودشان با شورای محترم نگهبان هم پیمان هستند. امروز باید تک تک ما از هر رسانه ای که دستمان می رسد جار بزنیم که چه اتفاقی افتاده است. همان که در عناوین گوناگون زمین های قصرفیروزه را از کنترل ما خارج کرد، همان که مدارس زرتشتیان تهران را به ما پس نمی دهد، و ساختمان کنار آتشکده شیراز را و.... به همه دنیا معرفی کنیم. 
این قدر مسوولین جامعه با محافظه کاری پیش رفتند که جرات چنین رفتارهای ضدقانون اساسی را به همان دادند.  وقت تکیه کردن به مسوولان نیست. وظیفه تک تک ما روشن است. به ویژه این بار به کمک هموطنان دور از خانه بیشتر نیاز داریم. از اتحاد امروز استفاده کنیم و حقوق پایمال شده جامعه خود را توسط جامعه پس بگیریم.
|+| نوشته شده در شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ساعت ۰۶:۰۱ توسط کیقباد بهدین نظر(0)
بالا