X
تبلیغات
نوشته های کیقباد بهدین
نوشته های کیقباد بهدین
تردیدی نیست که با افزایش وسایل ارتباطی و ارزانی و سرعت بالای انتقال داده ها از این سو به آن سوی جهان در آینده نزدیک دوری مسافتها باز هم ناچیز و ناچیزتر می شود. اگر ساده لوح نباشیم می پذیریم که این امر ما را به عنوان هموندی از جامعه کوچک خود و جامعه جهانی (بدون توجه به این که در کجا زندگی می کنیم) با تغییرات فراوانی در سطح فرهنگ، کار و حتی زندگی خانوادگی روبه رو خواهد کرد. به عبارت دیگر، حصارهایی که از ارتباط محیطهای فرهنگی، شغلی و خانوادگی با بیرون از جامعه کوچکمان جلوگیری می کردند متخلخل و بتدریج ناپدید می شوند.
ادامه مطلب
|+| نوشته شده در دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ساعت ۱۵:۲۳ توسط کیقباد بهدین نظر(1)
بالا