روی شاخه نشسته، بن آن را اره می کند!! - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
پدربزرگ من بازرگان: معرفی کتاب - شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
معرفی کتاب: کوه پنجم - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
چابهار: دریا، اقیانوس، ساحل، کوه، آفتاب و تاریخ - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
تازه های پزشکی برای همه - بخش یازده - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
چرا معضل "سپنتا" پدید آمد؟ - شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
موتسارت- تصویر یک نابغه: معرفی کتاب - شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
چرا محافظه کاری؟ - پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
غریزه بی رحمی- بخش دو - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
غار رودافشان - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
غریزه بی رحمی - یک - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
آلاشت: آرامشی تاریخی - پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
Ghasre Firoozeh : fruitless discussions - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
Fear crisis and loss of social identity - پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
Zoroastrian cemetery Tehran- How IRGC rented (PAZIREH) it - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶