پیشنهاد فیلم - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
کوچ به سلامت- مشکین شهر - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
خودفریبی- معرفی کتاب - یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
تهوع: معرفی کتاب - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
گاندی- تجربه های من با راستی: معرفی کتاب - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
چرا مسیحی نیستم: معرفی کتاب - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایران و من: معرفی کتاب - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
روی شاخه نشسته، بن آن را اره می کند!! - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
پدربزرگ من بازرگان: معرفی کتاب - شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
معرفی کتاب: کوه پنجم - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
چابهار: دریا، اقیانوس، ساحل، کوه، آفتاب و تاریخ - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
تازه های پزشکی برای همه - بخش یازده - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
چرا معضل "سپنتا" پدید آمد؟ - شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
موتسارت- تصویر یک نابغه: معرفی کتاب - شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
چرا محافظه کاری؟ - پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶